בסט קרטון / קיסריה


מרכז לוגיסטי המותאם לאחסון והפצה של תעשיית הקרטון, תוך ניצול מיטבי לנפחי אחסון ושילוב שיגור לתוך מפעל הייצור.

  /  
  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /