ביג קריות / קריית אתא


פאוור סנטר, בתפישה הייחודית של ביג, תוך שילוב והתחשבות בשמורת נחל הקישון.

הקמת המרכז כללה את הקמת מבנה ארומה הייחודי במתחם הקיים.

  /  
  /   /   /   /   /   /   /